Privacy policy

Jogi nyilatkozat és Adatvédelem

Jogi nyilatkozat

A Magyar Kastélyszállodák Szövetsége (www.kastelyszallodak.hu) webhelyén található összes megjelenő adat, szöveg, kép, valamint funkcióinak megvalósítási módja, az ezeken az oldalakon található formájában a Magyar Kastélyszállodák Szövetsége kizárólagos tulajdonát képezik. Ezek felhasználása a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül a szerzői jogok megsértését jelenti, és jogi következményeket von maga után. A Magyar Kastélyszállodák (www.kastelyszallodak.hu) főoldalára mutató linket bárki elhelyezhet saját weboldalán külön hozzájárulásunk nélkül. Belső oldalakra mutató linkek elhelyezhetők abban az esetben, ha ezek a teljes oldal, és nem csak egyetlen elem (pl. kép) elérési útját tartalmazzák, illetve az oldal tartalmára semmilyen módon nincsenek hatással, és további paramétereket nem tartalmaznak.

 

Tilos linket, vagy linkeket úgy elhelyezni, hogy az, az adott Magyar Kastélyszállodákat valamely más oldal részeként jelenítse meg! A Magyar Kastélyszállodák Szövetsége nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely látogató rovására történt csalás miatt. Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a szabályokat, a Magyar Kastélyszállodák szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, látogató nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.

 

Adatvédelem

A www.kastelyszallodak.hu oldalak üzemeltetője, a Magyar Kastélyszállodák Szövetsége tiszteletben tartja a felhasználók személyes adatainak védelméhez fűződő alkotmányos jogát, amely szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatairól és azok felhasználásáról.

A webhely használata közben a látogatókról és regisztrált felhasználóktól gyűjtött adatokat a Magyar Kastélyszállodák Szövetsége semmilyen módon harmadik féllel nem osztja meg, és nem hozza nyilvánosságra.

Az adatvédelmi elvek kialakítása során a következő törvények, rendeletek és ajánlások betartásával és figyelembe vételével jártunk el:

1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról;1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről;2001. évi XL. törvény a hírközlésről, VIII. fejezet; 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről; A Kormány 253/2001. (XII.18) Korm. rendelete a hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások; az adatbiztonságáról, valamint az azonosító-kijelzés és hívásátirányítás szabályairól.

A www.kastelyszallodak.hu üzemeltetője a Magyar Kastélyszállodák Szövetsége adatvédelmi elvei az alábbi, az 1992. évi LXIII. törvényben értelmezett alapvető fogalmak felhasználásával készültek: személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható; adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése.

Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől. Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik; nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik; adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelőt az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg; adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

A www.kastelyszallodak.hu oldalain gyűjtött adatokról

Általános adatgyűjtés: a Magyar Kastélyszállodák automatikusan gyűjt anonim információkat oldalainak látogatottságáról, a látogatások számáról és gyakoriságáról.
Megrendelések: a Magyar Kastélyszállodák termékei/szolgáltatásai regisztrációval egybekötött megrendelőlap kitöltése után vehetők igénybe, mely során a következő személyes adatok megadása kötelező: e-mail cím, név, lakcím (város, irányítószám, cím), telefonszám. A weboldal nem tárol IP címet és nem használ cookie-kat.

Az adatok kezelése, feldolgozása és továbbítása

A Magyar Kastélyszállodák Szövetsége  kizárólag a www.kastelyszallodak.hu üzemeltetéséhez szükséges célokra használja az előző pontban meghatározott általános és személyes adatokat, azokat semmilyen harmadik féllel nem osztja meg.

Az adatok felhasználása a következő elvek szerint történik:

Az előző pontban meghatározott általános adatok kizárólag a Magyar Kastélyszállodák Szövetsége  által elérhetőek, az információk kizárólag összevontan, egyének szerint nem azonosítható módon kerülnek feldolgozásra és statisztikai célokat szolgálnak.

A kollektív adatok elemzése segítséget nyújt a látogatók érdeklődésének felméréséhez, a szolgáltatások igény szerinti fejlesztéséhez. A regisztrációs adatok kizárólag a vásárolt termékek házhozszállításának teljesítését, azok megerősítését, nyomon követhetőségét, valamint a hírlevél eljuttatásának megoldását szolgálják.

 Az érintettek jogai és a jogok érvényesítése:

A törvényi előírásoknak megfelelően a www.kastelyszallodak.hu regisztrált felhasználóinak joguk van tájékoztatást kérni adataikról, azokat bármikor megváltoztatni illetve törölni a rendszerből.

 A Magyar Kastélyszállodák Szövetsége a következő lehetőségeket kínálja e jogok érvényesítésére:

•   A www.kastelyszallodak.hu regisztrált felhasználói személyes adataikról bármikor tájékoztatást kérhetnek.

•   A regisztráció bármikor megszüntethető, vagy módosítható.

 Üzemeltető neve, elérhetősége:

Magyar Kastélyszállodák Szövetsége
Tel.: +36/20/529-2496

E-mail: info@kastelyszallodak.hu 
www.kastelyszallodak.hu
www.hungariancastlehotels.com

Adatvédelem

Ezen oldalak üzemeltetői komolyan veszik a személyes adatok védelmét. Személyes adatait bizalmasan, a törvényi adatvédelmi szabályoknak és az adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük. Weboldalunk használata általában személyes adatok megadása nélkül lehetséges. Amennyiben weboldalunkon személyes adatok (például név, lakcím vagy e-mail cím) gyűjtésére kerül sor, ez lehetőség szerint mindig önkéntes alapon történik. Ezeket az adatokat az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem adjuk át harmadik félnek. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az interneten keresztül történő adatátvitel (például e-mailes kommunikáció esetén) biztonsági résekkel járhat együtt. Az adatok teljes körű védelme harmadik személyek általi hozzáféréssel szemben nem lehetséges.

Személyes adatok felhasználása a marketing céljából
Személyes adatokat csak akkor és abban a mértékben gyűjtünk, melyben ezt a törvény lehetővé teszi, illetve Ön rendelkezésünkre bocsátja azokat. Személyes adatok reklám, piackutatás, valamint szolgáltatásaink tervezése céljából történő felhasználására csak akkor kerül sor, ha Ön ehhez kifejezett hozzájárulását adta nekünk. Önnek bármikor jogában áll visszavonni a beleegyezést. Az adatfeldolgozás céljait weboldalunk megfelelő helyein tüntetjük fel, és azokat utólag nem változtatjuk meg. Személyes adatok harmadik személyek felé történő továbbítására az Ön hozzájárulása nélkül csupán akkor kerül sor, ha erre minket törvény kötelez.

Kérdéseivel forduljon az alábbi címhez: info@kastelyszallodak.hu

Sütik (Cookies)
A weboldalak egy része úgynevezett sütiket használ. A sütik nem károsítják a számítógépet és nem tartalmaznak vírusokat. A sütik kínálatunkat felhasználó barátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá teszik. A sütik kisméretű, a számítógépen és a böngésző által tárolt szöveges fájlok. Az általunk használt sütik többsége az ún. „alkalmi sütik“ kategóriájába tartozik. Ezek a weboldalról való kilépés után automatikusan törlésre kerülnek. A többi süti a végberendezésben marad, amíg Ön nem törli azokat. Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük a böngészőt a következő látogatáskor. Böngészőjét úgy állíthatja be, hogy tájékoztatást kapjon a sütik beállításáról, és csak bizonyos esetekben engedélyezze a süti használatát, bizonyos esetekben a süti elfogadását, vagy teljesen zárja ki azokat, és engedélyezze a sütik automatikus törlését a böngésző bezárásakor. A sütik letiltása korlátozhatja a webhely működését.

Google Analytics
Ez a weboldal a Google Analytics internetes elemzési szolgáltatás funkcióit használja. A Szolgáltató a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
A Google Analytics úgynevezett „Sütiket“ (Cookies) használ. Ezek a számítógépen tárolt szöveges fájlok, amelyek lehetővé teszik a webhely használatának elemzését. A süti által generált információ az Ön weboldalának használatáról általában az USA-ban lévő Google-szerverre továbbítódik, és ott tárolódik.

Információhoz, törléshez, korrekcióhoz, korlátozáshoz és tiltakozáshoz való jog.
Ön bármikor jogosult a rendelkezésre bocsátott személyes adatokról, a származásukról és a címzettekről, valamint az adatfeldolgozás céljára vonatkozó információk ingyenes közzétételére, valamint az adatok korrekciójára, kifogásolására, korlátozására vagy törlésére. Az ezzel, valamint a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos további kérdésekért minden esetben forduljon a következő címhez:

info@kastelyszallodak.hu

Fellebbezési jog
A GDPR 77. cikke szerint Önnek jogában áll fellebbezést benyújtani a felügyeleti szervhez, amennyiben ha úgy gondolja, hogy az adatkezelő által végzett személyes adatainak feldolgozása nem jogszerű.

Illetékes felügyeleti szerv:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Share This